Kixx Therm AB 20

Kixx Therm AB 20 là một dầu truyền nhiệt tổng hợp, phù hợp để sử dụng trong rất nhiều quy trình công nghiệp. GS Therm AB 20 được sản xuất từ Alkyl Benzene Mạch thẳng và dầu gốc chất lượng cao của GS Caltex. Sản phẩm thể hiện được tính bền nhiệt và tính bền ôxy hóa vượt trội ở nhiệt độ cao.

Tiêu chuẩn chất lượng:

  • KS M 2501
  • GB 23971-2009
Kixx Therm AB 20 được khuyên dùng ở dải nhiệt độ từ -10~+300˚C và có thể được sử dụng trong các nhà máy nhuộm, hệ thống gia nhiệt trong các nhà máy hóa chất, hệ thống ép đùn, các nhà máy giấy và bột giấy và nhiều hệ thống gia nhiệt khác.