Kixx G SG

Dầu động cơ cao cấp được sản xuất trên công nghệ dầu gốc tổng hợp và phụ gia tiên tiến sử dụng cho tất cả các loại động cơ yêu cầu sử dụng nhớt theo tiêu chuẩn API SG.

Tiêu chuẩn chất lượng:

  • API SG/CD
  • Cat TO-2
  • Tất cả các loại động cơ xăng (4T).
  • Các loại động cơ xăng có lắp đặt hệ thống kiểm soát khí thải.
  • Máy móc công nghiệp và hàng hải sử dụng nhiên liệu xăng.