Kixx G SJ

Dầu động cơ cao cấp được pha chế trên công nghệ dầu gốc tổng hợp và phụ gia tiên tiến sử dụng cho tất cả các loại động cơ yêu cầu sử dụng nhớt theo tiêu chuẩn API SJ.

Tiêu chuẩn chất lượng:

  • API SJ/CF
  • Tất cả các loại động cơ xăng (4T).
  • Các loại động cơ xăng có lắp đặt hệ thống kiểm soát khí thải.
  • Máy móc công nghiệp và hàng hải sử dụng nhiên liệu xăng.
  • Động cơ diesel (tốc độ cao, 4T, nạp nhiên liệu tự nhiên).