Kixx Grease EP

Kixx Grease EP là dầu bán lỏng có chứa chất làm đặc lithium, dầu gốc khoáng, phụ gia EP, chất ức chế rỉ sét và oxy hóa, để sử dụng trong các hệ thống bôi trơn tập trung và xe bơm bê tông.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

  • Thời gian sử dụng dài: Độ ổn định oxy hóa tốt cho phép kéo dài thời gian sử dụng.
  • Đặc tính chống mài mòn: Đặc tính chống mài mòn tốt bảo vệ thiết bị.
  • Khả năng bơm tốt: Khả năng bơm tốt cho phép bơm ở nhiệt độ thấp
  • Chống gỉ sét và chống ăn mòn: Chất chống gỉ và chất ức chế ăn mòn bảo vệ thiết bị khỏi bị gỉ sét và ăn mòn.
     
  • Xe bơm bê tông
  • Hệ thống bôi trơn tập trung
  • Ứng dụng yêu cầu dầu bán lỏng EP
  • Phạm vi nhiệt độ có thể sử dụng trong điều kiện hoạt động liên tục là: -30 đến 120°C