GS Việt Nam

GS Việt Nam 1
Quy mô
Quy mô
Có kho tại Đồng Nai  và Hải Dương với diện tích lên đến gần 10.000m2
Thành lập
Thành lập
Năm 2005
Giải thưởng
Giải thưởng
Được trao thưởng là Công ty phân phối  xuất sắc nhất của GS Hàn Quốc
GS Việt Nam 2
Chi nhánh
Chi nhánh

Chi nhánh Hà Nội

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Trụ sở chính tại Đồng Nai


Phân phối
Phân phối
Có hơn 200 nhà phân phối trên toàn quốc
Thị trường
Thị trường
Là 1 trong 5 thị trường chiến lược của GS Caltex