Tin tức

Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam cùng Nhà phân phối dầu nhờn GS Quảng Trị - Công ty TNHH Đăng Thảo tổ chức hội nghị tri ân khách hàng. Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam cùng Nhà phân phối dầu nhờn GS Quảng Trị - Công ty TNHH Đăng Thảo tổ chức hội nghị tri ân khách hàng.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.
Ngày 28.7, tại thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, H.Núi Thành (Quảng Nam), Báo Thanh Niên và nhà tài trợ Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân ái.