Kixx Spindle

Kixx Spindle Oil là loại dầu máy dệt đặc biệt, với độ nhớt thấp dùng cho con thoi và các trụ đệm trong hệ thống dệt. Dầu được sản xuất từ loại dầu gốc tinh lọc cao cấp kết hợp với các loại phụ gia đặc biệt có tác dụng chống mài mòn, chống gỉ sét, chống ôxy hoá tốt. Dầu được thiết kế sử dụng cho các loại máy dệt có tốc độ cao và các chi tiết máy móc tự động khác

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

  • Dùng cho hệ thống con trượt xe sợi của máy dệt.
  • Các chi tiết tự động khác của máy dệt.
  • Dùng cho các con trượt nhẹ với tốc độ cao. Không sử dụng cho những nơi có yêu cầu độ nhớt cao hơn hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao (Kixx Spindle Oil 10).
  • Khuyến cáo sử dụng Kixx Spindle Oil 15 & 22 cho các con trượt có tốc độ thấp hơn, ở mức độ trung bình và yêu cầu độ nhớt cao hơn.
  • Làm cho các giá, trụ đệm trong các máy công nghiệp vận hành một cách nhẹ nhàng ở tốc độ cao.
  • Sử dụng trong hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
  • Sử dụng trong hệ thống thuỷ lực nơi có khuyến cáo sử dụng dầu chống mài mòn.
  • Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ.