Kixx Way Lube

Kixx Way Lube là chất bôi trơn đường trượt của máy công chất lượng cao được chế tạo từ dầu khoáng tinh luyện cao cấp, phụ gia EP và phụ gia dính, phụ gia điều chỉnh độ ma sát và chất chống gỉ, và chống ăn mòn.

  •  Các đường trượt và dẫn hướng của máy công cụ
  • Đường trượt ngang (ISO 68)
  • Các ứng dụng từ nhẹ đến trung bình (ISO 68)
  • Đường trượt dọc (ISO 220)
  • Các ứng dụng nặng hơn (ISO 220)
  • Thích hợp để sử dụng với hệ thống phân phối Chất bôi trơn tự động của Bijur
  • Các ứng dụng công nghiệp khác yêu cầu sản phẩm có tính dính, không bị ăn mòn với đặc tính EP.
  • Dầu Cincinnati Machine specification P-53 Combination Hydraulic and Way (ISO 32)
  • Dầu Cincinnati Machine specification P-47 Heavy-Medium Way (ISO 68)
  • Dầu Cincinnati Machine specification P-50 Heavy Way (ISO 220)