Kixx Grease Therma

Mỡ chịu cực áp, không chảy được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh khiết có cấp độ nhớt ISO 100, chất làm đặc sét hữu cơ (bentonite), phụ gia EP rất hữu hiệu trong các ứng dụng ở nhiệt độ cao nơi mỡ thường được sử dụng lại.

  • Ứng dụng cho các vòng bi, con lăn chịu nhiệt độ cao trong công nghiệp.
  • Vòng bi cửa lò.
  • Vòng bi bánh xe lò nung.
  • Vòng bi trục quay.
  • Vòng bi băng tải chịu nhiệt độ cao.
  • Vòng bi lò quay.

Nhiệt độ khả dụng khi hoạt động liên tục: -20 đến 135°C

Nhiệt độ tối đa mà mỡ chịu được trong thời gian ngắn: 260°C